Hoe lang duurt het herstel na een operatie voor een liesbreuk?

Het herstel na een liesbreukoperatie gaat meestal vlot maar kan variëren afhankelijk van verschillende factoren zoals de gezondheid van de patiënt, de complexiteit van de operatie, en het type ingreep (open chirurgie of kijkoperatie).

Het grootste deel van de operaties voor het herstel van een liesbreuk gebeuren met een kijkoperatie. Dit bevordert het herstel na de operatie aanzienlijk.

Dag van de operatie :

De meeste ingrepen gebeuren in het dagziekenhuis. U komt ’s morgens binnen en kan dezelfde dag naar huis.

In sommige gevallen worden één of twee overnachtingen in het ziekenhuis voorzien :

  • Patiënten die bloedverdunners nemen.
  • Patiënten die in zwakke algemene toestand zijn.
  • Als de liesbreuk te groot of complex is om met een kijkoperatie benaderd te worden.
  • Indien u alleen bent de avond/nacht na de operatie.

Eerste dagen :

Het is belangrijk om de eerste dagen goed uit te rusten. Tijdens deze dagen neemt u best ook de pijnstillers d’office in. U mag rondstappen en wandelen maar géén zware inspanningen leveren. U zult misschien nog vermoeid zijn van de verdoving.

Werkverlet :

Er wordt best een periode van 2 weken voorzien waarin u niet werkt. Afhankelijk van het type werkt dat u verricht, kan u nadien het werk hervatten. Een controle afspraak wordt voorzien na 2 weken.

Wat mag niet gedurende 6 weken?

  • Géén zware dingen heffen en tillen
  • Niet fietsen!

Tijdens de ingreep wordt een netje (of mesh) geplaatst. Het is van groot belang dat dit netje correct is ingegroeid voor u zware fysieke activiteiten hervat.

Het herstel na een operatie voor een liesbreuk valt goed mee als u de specifieke instructies goed opvolgt.