Colorectale heelkunde

In het kort

De dikke darm is het laatste deel van het spijsverteringsstelsel. Het voedsel komt het lichaam binnen via de mond en komt vervolgens via de slokdarm, de maag en de dunne darm terecht in de dikke darm. De dikke darm is ongeveer 150 cm lang en heeft als voornaamste functie om vocht uit de stoelgang te trekken en deze zo in te dikken.

Aandoening van de dikke darm

Zowel voor een goedaardige als voor een kwaadaardige aandoening kan een operatie aan de dikke darm worden uitgevoerd. De meest voorkomende goedaardige aandoening van de dikke darm is diverticulitis. Dit ontstaat wanneer uitstulpingen van de dikke darmwand (divertikels) ontsteken. Deze ontsteking kan mild zijn, onder de vorm van een beperkte lokale ontsteking of ernstiger waarbij zich een darmperforatie of abces kan voordoen. Bij herhaaldelijke milde ontstekingen of bij een ernstige ontsteking kan een operatie aangewezen zijn.

Een andere veelvoorkomende aandoening zijn poliepen.

Dit zijn goedaardige gezwellen die meestal geen pijnlijkesymptomen veroorzaken maar wel soms bloedverlies veroorzaken. Poliepen kunnen na verloop van tijd ontaarden in dikke darmkanker en moeten daarom altijd verwijderd worden. Kleine poliepen kunnen verwijderd worden via een coloscopie. Als de poliepen groter of talrijk zijn, is een operatie nodig om ze te verwijderen.

Kanker van de dikke darm is de tweede meest voorkomende kankersoort in België. Afhankelijk van het type dikke darmkanker en het stadium waarin de kanker zich bevindt, kan een operatie noodzakelijk zijn.

Diagnose

Voor er wordt besloten om te opereren, zullen enkele onderzoeken worden uitgevoerd. U zal steeds een coloscopie moeten ondergaan waarbij de hele dikke darm in beeld wordt gebracht. Er wordt ook altijd een CT-scan uitgevoerd. Indien u aan darmkanker lijdt, zullen nog bijkomende onderzoeken noodzakelijk zijn om de uitgebreidheid en het stadium van de ziekte te bepalen.

Dikke darmoperatie

Afhankelijk van de plaats van het letsel zijn verschillende soorten operaties mogelijk. Men spreekt van een rechter of linker hemicolectomie (verwijderen van het rechter of linker colon), een sigmoïdectomie (verwijderen van het sigmoïd) of een rectum resectie. Een operatie aan de dikke darm kan uitgevoerd worden met een kijkoperatie of met een open operatie (grote snede).

Tegenwoordig wordt in de meeste gevallen een kijkoperatie toegepast omdat dit verschillende voordelen heeft zoals sneller herstel, minder wondproblemen en minder pijn. Echter, in sommige gevallen, wanneer u bijvoorbeeld al meerdere operaties heeft ondergaan en er veel vergroeiingen zijn, of bij een groot letsel, of bij een zwaar ontstoken darm, is een open ingreep nodig.

Kijkoperatie

Bij een kijkoperatie wordt de buik opgeblazen met CO2. Vervolgens worden verschillende kijkbuizen door kleine sneetjes ingebracht in de buikholte. Eén kijkbuis dient voor de camera, de andere voor de chirurgische werkinstrumenten.

 De operatie gebeurt dus met een gesloten buik want de chirurg hanteert de instrumenten langs de buitenzijde en volgt de operatie in de buik via een scherm. 

Tijdens deze kijkoperatie wordt de darm losgemaakt van de omliggende weefsels. Eens deze voldoende los is, wordt een kleine insnede gemaakt waardoor de darm buiten de buik wordt gebracht. Het zieke stuk darm wordt verwijderd en de overblijvende stukken darm worden opnieuw met elkaar verbonden (anastomose).

Deze verbinding wordt gemaakt met een soort “weefselnietjesmachine” of stapler. Indien deze verbinding niet veilig kan aangelegd worden, moet de chirurg soms beslissen om een tijdelijk (of definitief) stoma aan te leggen.

Waar mogelijk wordt de kijkoperatie met de robot uitgevoerd. De robot heeft als voordeel dat de moeilijk gelegen delen in de buik ook met een kijkoperatie kunnen benaderd worden. Hierdoor kunnen complexe ingrepen ook minimaal invasief uitgevoerd worden.

Na de operatie

Na de operatie wordt het ERAS (Enhanced Recovery After Surgery) protocol toegepast zo mogelijk. Dit protocol is ontwikkeld om het herstel voorspoedig te laten verlopen.

Het doel van dit protocol is om uw algemene fitheid voor de operatie zo goed mogelijk te hebben zodat u nadien vlot herstelt. Na de operatie zal uw herstel volgens een standaard protocol verlopen.