Verwijderen van de galblaas

In het kort

De galblaas is de plaats waar gal verzameld wordt. Gal is nodig om vetten te verteren. De gal wordt geproduceerd in de lever en komt in het spijsverteringsstelsel via de 12-vingerige darm. Via een kleine aftakking (de ductus cysticus) is de galblaas verbonden met de hoofdgalweg. Bij het eten van vetten, trekt de galblaas samen en geeft gal af in de 12-vingerige darm.  De galblaas heeft een reservoirfunctie maar is niet noodzakelijk.

Waarom een galblaasoperatie?

In de galblaas kunnen zich galstenen vormen. Hoe deze stenen ontstaan is niet volledig gekend. Wel weten we dat er een aantal risicofactoren zijn die het ontwikkelen van galstenen bevorderen:

 • Obesitas
 • Vetrijk dieet
 • Zwangerschap
 • Sommige medicijnen
 • Vrouwen lopen meer risico

Wanneer deze galstenen (of gruis) in de hoofdgalweg terecht komen, kan dit een enorme pijnscheut uitlokken. Dit noemen we galkolieken.

Wanneer galblaas verwijderen?

 • Herhaalde galkolieken
 • Ontsteking van de galblaas
 • Pancreatitis (ontsteking van de alvleesklier)

Kijkoperatie

Een galblaasoperatie gebeurt zo goed als altijd met een kijkoperatie. We maken 4 kleine incisies. De galblaas wordt losgemaakt uit het galblaasbed in de lever, de ductus cysticus wordt afgeclipt en de galblaas wordt uit het lichaam gehaald door één van de kijkgaten.

Na de operatie

 • 1 nacht opname met bloedafname daags nadien
 • Vetarme voeding gedurende 6 weken
 • Niet heffen en tillen gedurende 6 weken
 • Arbeidsongeschiktheid 2 tot 3 weken