Buikwand

Liesbreuk

Een liesbreuk of een ‘hernia inguinalis’ is een uitstulping van weefsel doorheen het lieskanaal. Het lieskanaal is van nature een zwakke plek in de buikwand. Bij mannen doorboort de zaadstreng op deze plaats de buikwand. Bij vrouwen is de dijbreuk of femorale breuk frequenter, waarbij de uitstulping zich onder de liesplooi bevindt. 

Wat is een liesbreuk?

Meestal is het enkel vet dat uitstulpt maar ook darm of andere buikorganen kunnen uitstulpen in het lieskanaal. Indien we de liesbreuk kunnen terugduwen of reponeren spreken we van een reponeerbare breuk. Indien we de uitstulping niet terug in de buikholte kunnen brengen, spreken we van een irreponilbele breuk. 

We spreken van een beklemde breuk als de breukinhoud (bv. darm, omentum, preperitoneaal vet of ovarium) niet meer terug te duwen is. Bestaat de breukinhoud uit darm, dan kan een darmobstructie ontstaan. Indien de beklemming niet tijdig opgelost wordt (met een operatie) kan een afsnoering ontstaan van de bloedtoevoer naar de beklemde organen. Een beklemde breuk is pijnlijk en steeds een chirurgisch spoedgeval.

Een liesbreuk is meestal aangeboren. De grootte en symptomen van de breuk kunnen toenemen met de leeftijd. Factoren die een toename van de liesbreuk kunnen uitlokken zijn: longziekten (veel hoesten), constipatie (veel persen), zwangerschap, zwaarlijvigheid en veroudering (verzwakking van de spieren).

Een liesbreuk komt frequent voor, naar schatting 1 op 8 mannen en 1 op 20 vrouwen ontwikkelt in zijn/haar leven een liesbreuk.

Diagnose

Klassiek presenteert een liesbreuk zich als een pijnloze zwelling in de lies die teruggeduwd kan worden. Wanneer men de patiënt laat persen (op de hand blazen) of de patiënt niest, neemt de zwelling toe.

Een liesbreuk kan pijnloos zijn, of symptomen geven zoals een ongemak of een zwaar, pijnlijk en branderig gevoel in de lies. Bij vrouwen zijn de symptomen vaak minder overtuigend en vaak is er geen zwelling aanwezig. Hierdoor wordt de diagnose soms gemist.

Twijfel kan bestaan bij een onduidelijke lieszwelling, een onduidelijke lokalisatie of bij pijnklachten in de lies zonder duidelijke zwelling.

Bij twijfel over de diagnose zijn aanvullende onderzoeken aangewezen, meestal onder de vorm van een echografie.

Operatie

Een liesbreuk wordt steeds chirurgisch behandeld. In de eerste plaats wordt een operatie uitgevoerd om de symptomen te verminderen.  Bij asymptomatische liesbreuken is een operatie toch ook aangewezen om een beklemde breuk – en aldus een spoedoperatie – te voorkomen.

Tegenwoordig wordt bij een chirurgisch herstel van een liesbreuk steeds een mesh of netje geplaatst. Dit om het breukherstel te verstevigen en de spanning op de naad te verminderen (tension-free repair).

Een liesbreuk kan geopereerd worden via een ‘grotere’ incisie (open herstel) of via een kijkoperatie.

Bij een open herstel (volgens Lichtenstein) wordt het lieskanaal eerst verstevigd in verschillende lagen en wordt de mesh langs voor geplaatst. Bij een grote liesbreuk (een inguinoscrotale hernia) wordt best voor een open benadering gekozen.

Wanneer de patiënt een prostaatoperatie onderging of zal moeten ondergaan wordt ook voor een open of anterieure benadering gekozen. Het voordeel van de open procedure is dat de operatie kan uitgevoerd worden onder rachi anesthesie (ruggenprik) zonder algemene verdoving.

Wanneer een liesbreuk via een kijkoperatie wordt geopereerd, wordt het netje langs de binnenkant geplaatst. De buik wordt opgeblazen en er worden drie kijkbuizen door de buikwand geplaatst. De liesbreuk wordt van binnenuit hersteld en een netje wordt geplaatst ter versteviging. Mogelijke voordelen van de kijkoperatie zijn minder pijn en een sneller herstel. In ons ziekenhuis wordt het grote merendeel van liesbreuken geopereerd via een kijkoperatie.

Een normaal ziekenhuisverblijf na deze ingreep duurt 1 tot 2 dagen. De ingreep kan ook via dagziekenhuis uitgevoerd worden, dit hangt af van uw algemene toestand.

Navelbreuk

Bij een hernia of een breuk thv de buikwand is er een verzwakking thv de buikwand en stulpt het weefsel van de buik uit doorheen deze verzwakking. De meest frequente hernia’s zijn liesbreuken, navelbreuken en littekenbreuken.

Wat is een navelbreuk?

Bij een navelbreuk stulpt het weefsel dus uit doorheen de navel. Meestal is het gewoon buikvet dat uitstulpt, maar zelden kan ook darm in de opening komen. Een navelbreuk presenteert zich doorgaans als een bolletje thv de navel, dat men gemakkelijk kan terugduwen. 

Wanneer de navelbreuk klachten geeft of groter wordt, is een operatie aangewezen.

Bij een navelbreukherstel zullen we zo goed als steeds een netje (of mesh) plaatsen om het herstel te verstevigen. Wanneer de navelbreuk beperkt is, maken we een incisie onder de navel, plaatsen we een netje, en herpositioneren we de navel. Wanneer er tevens een rectusdiastase of algemene verzwakking van de buikspieren aanwezig is, kan geopteerd worden om dit in één tijd te herstellen. In dergelijk geval zullen we de buikwand verstevigen met een grote mesh en de buikspieren bij elkaar brengen. Bij voorkeur doen we zo’n operatie met de robot.

Littekenbreuk

Bij een littekenbreuk stulpt het weefsel van de buik uit doorheen een zwakke plek in de buikwand na een vorige operatie. Een littekenbreuk ontstaat doorgaans na een grote operatie (laparotomie) maar kan ook optreden na een kijkoperatie (laparoscopie).

Wat is een littekenbreuk?

Risicofactoren voor het optreden van een littekenbreuk zijn roken, diabetes en obesitas.

Een littekenbreuk kan hinder en pijn geven ter hoogte van het litteken. Wanneer de inhoud van de breuk afgesnoerd geraakt kan inklemming ontstaan en dient een dringende operatie uitgevoerd te worden. Om dit te voorkomen, kan men opteren om de littekenbreuk te opereren.

Bij een operatie van een littekenbreuk wordt de breuk hersteld en steeds verstevigd met een netje. Afhankelijk van de grootte van de breuk kunnen verschillende technieken aangewend worden om de breuk te herstellen en het netje te positioneren. Tegenwoordig worden littekenbreuken frequent met de robot geopereerd. Hierbij is het mogelijk om ook grote breuken met een kijkoperatie te behandelen.